Protocollen

Protocollen voor betrouwbaarheid

Om kwalitatief goede natuurgegevens te verzamelen werkt de NDFF met vastgestelde protocollen. Dit zijn nauwkeurige beschrijvingen van de gevolgde methode(n) om soorten te inventariseren. Er zijn drie groepen protocollen vastgesteld, die herkenbaar zijn aan de nummering.

1. De losse waarnemingen (soortgroepnummer .000 waarbij bijvoorbeeld 01.000
    staat voor losse waarnemingen van amfibieĆ«n).
2. Inventarisatiemethoden (soortgroepnummer .001, .002, etc.).
3. Gestandaardiseerde inventarisatiehandleidingen opgesteld in samenwerking
    met het CBS in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring
    (soortgroepnummer .200, .201, etc.).